Kontaktu forma

Pirms uzsākt detaļas masveida ražošanu, dažkārt ir svarīgi izveidot tās rasējumu un 3D modeli, lai pārliecinātos par idejas realizācijas iespējamību reālajā dzīvē.

Katrai detaļai ir savs uzdevums un, lai saprastu, vai iedomātā detaļa pildīs savas funkcijas, ir vērts par to pārliecināties, izmantojot jaunākās 3D projekciju tehnoloģijas. Tāpat ir svarīgi noskaidrot, kā projektētā detaļa savienosies ar citām detaļām. Mūsu rasējumi un iespējas veidot 3D projekcijas ļaus savlaicīgi novērst visas iespējamās kļūmes un neatbilstības, kā arī uzreiz veikt visas nepieciešamās korekcijas.

Mēs varam diezgan precīzi nomērīt esošo detaļu vai izgatavot paraugu pēc klienta skices. Lai izveidotu blīves rasējumu, varam izmantot arī tās ierīces korpusu, kurai ir paredzēta blīvēšanas detaļa. Cits risinājums ir izmantot kā paraugu veco un jau nodilušo detaļu, lai radītu jaunu.  Gan 2D, gan 3D detaļu modeļi tiek izgatavoti ļoti īsā laikā.

Pēc modeļa saskaņošanas ar klientu, tiek veikta detaļas pārbaudes izgriešana un piemērīšana, kuras laikā nosaka pēdējās iespējamās izmaiņas. Detaļas gala modelis kļūst par pasūtītāja īpašumu, kā arī paliek mūsu datu bāzē uz visiem laikiem, kas ļauj jebkurā laikā atgriezties pie jau izstrādātā modeļa un atkārtot savu pasūtījumu vai veikt izmaiņas.